Fysio-/rehabiliteringsutdanning på hund v/Klinikk-Soleo As

 

 

Oppstart for kull II Oktober 2014

 

Oppstart for kull III Oktober 2015

 

Oppstart spesialisering kull I November 2014

 

Oppstart spesialisering kull II November 2015

 

 

Link til web-side: www.soleo.no

Link til face-side: https://www.facebook.com/KlinikkSoleoAs?fref=photo